Štartovné

140,-€ / tím vo všetkých kategóriach

Štartovné musí byť uhradené najneskôr do 31.5.2018. Tím, ktorý nebude mať do tohto termínu (vrátane) uhradené štartovné, bude z turnaja automaticky vyradený a jeho miesto bude ponúknuté náhradníkom. Platbu za štartovné je možné platiť len prevodom na účet, platba v hotovosti na mieste nie je možná! V prípade odmietnutia účasti zo strany tímu po 31.5.2018 sa štartovné nevracia.


Individuálny poplatok:

10,-€ / každý člen tímu

 • zdarma mestská hromadná doprava v Bratislave počas turnaja (23.-26.8.2018)
 • vstup na všetky zápasy turnaja
 • 50% zľava na vstup na UFO Bratislava
 • vstup zdarma do: Archeologické múzeum, Hudobné múzeum, Múzeum kultúry karpatských nemcov a Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
 • vstup na turnajové párty
 • zvýhodnený vstup na letné kúpalistko Tehelné pole
 • 10% zľava na nákup v kamennej predajni Florbal4u.com
 • špeciálne ceny v zábavno-oddychovom centre Space World
 • špeciálne ceny v unikátnej atrakcii Tornadopro
 • vstup zdarma (účastníkv do 18 rokov) do ZOO Bratislava
 • 10% zľava na nákup v predajnej sieti Intersport (v rámci celej Bratislavy)
 • a iné akcie, ktoré sa nám podarí pre vás vybaviť

Individuálny náramok je pre každého aktívneho účastníka povinný!
Bez náramku nie je možné nastúpiť na zápas ako hráč ani člen realizačného tímu!

Platba za ID náramky musí byť pripísaná na účet najneskôr 15.7.2018 (uzávierka súpisiek 21.8.2018 viď. viac info).


Platba štartovného a individuálnych poplatkov:

Adresa majiteľa účtu: SFC, o.z., Tomášikova 13, 821 01 Bratislava
IBAN: SK3783300000002401109006
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: ID číslo tímu (uvedené v užívateľskom rozhraní a potvrdzujúcom e-maily o úspešnej registrácii)
Konštantný symbol: 0308
Poznámka: Názov tímu, kategória


Uzávierka registrácie:

Uzávierka registrácie je 31.5.2018. Nakoľko je počet tímov v každej kategórii obmedzený, turnaja sa môžu zúčastníť jedine tie tímy, ktoré sa zaregistrujú a v riadnom termíne uhradia štartovné. 


Pokuta:

Svojou registráciou na turnaji súhlasí každý tím s nasledovnými bodmi:re

 • v prípade odhlásenia sa tímu z turnaja po 30.7.2018 resp. nedostavenia sa na turnaj, bude tímu účtovaná zmluvná pokuta 250,-€ a zaradenie tímu na BLACK LIST (tímom z tejto listiny nebude povolený štart najbližších 5 rokov na turnaji Slovak Floorball Cup)